karta prezentowa do spa

Zapraszamy Państwa do skorzystania z wyjątkowej oferty Kart Prezentowych SPA. Karta prezentowa to nowoczesna i elegancka forma prezentu dla bliskiej osoby, znajomych lub kontrahentów biznesowych. Karta prezentowa jest także świetnym rozwiązaniem last minute.

Kartę można zakupić w naszym salonie od ręki lub zamówić z dostarczeniem pod wskazany adres. Do przesyłki kurierskiej zostanie doliczona opłata 20 zł. Zamówienie można złożyć telefonicznie pod numerem 22 468 08 08 lub przesłać na adres : rezerwacja@jetset-salon.pl.

Istnieje możliwość płatności przelewem lub dla większej wygody Państwa telefonicznie poprzez podanie numeru karty kredytowej i jej ważności. Ta forma płatności dla Państwa bezpieczeństwa i komfortu może być dokonana przez managera salonu.

Możemy także zarejestrować  zabieg bez konieczności odbioru vouchera w salonie. Każdy wystawiony voucher ma indywidualny numer przypisany do imienia i nazwiska klienta i jest przechowywany w naszym systemie rezerwacyjnym do czasu realizacji, a Państwo otrzymują potwierdzenie mailowe o dokonaniu zakupu. Termin ważności na realizację usług wynosi 12 miesięcy.

Dla ułatwienia Państwu wyboru poniżej przedstawiamy najbardziej popularne zabiegi wybierane przez naszych gości.

Życzymy udanych prezentów dla Państwa bliskich.

 

 

BONY KWOTOWE

 

Gift card o wartości 300 zł możesz nabyć za 270 zł !

 

Gift card o wartości 500 zł możesz nabyć za 450 zł !

 

Gift card o wartości 700 zł możesz nabyć za 600 zł !

 

Gift card o wartości 1000 zł możesz nabyć za 850 zł !

 

Gift card o wartości 1500 zł możesz nabyć za 1300 zł !

 

Gift card o wartości 2000 zł możesz nabyć za 1600 zł !

 

 

NASZE PROPOZYCJE 

 

Gift card Masaż Royal Oriental 60 min. o wartości 270 zł możesz nabyć za 250 zł ! 

 

Gift card Rytuał Jetset Lady o wartości 270 zł możesz nabyć za 250 zł !

 

Gift card Męskie Spa Rytuał Habibi o wartości 350 zł możesz nabyć za 320 zł !

 

Gift card  Fire & Ice Red Carpet Facial o wartości 350 zł możesz nabyć za 320 zł !

 

Gift card Mani Pedi o wartości 210 zł możesz nabyć za 190 zł !

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN KART PREZENTOWYCH

 

& 1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa prawa i obowiązki posiadacza Karty Prezentowej oraz zasady otrzymywania i korzystania z Kart Prezentowych.
 2. Karta Prezentowa jest dokumentem wystawianym przez Jetset Spa Beauty

& 2 Przedmiot oferty

 1. Karta Prezentowa jest dokumentem umożliwiającym płatność za usługę świadczoną przez Jetset Spa Beauty w ramach jej działalności.
 2. Karta Prezentowa jest wydawana w formie bonu towarowego w wersji papierowej.
 3. Zakupu karty prezentowej można dokonać osobiście, w placówce Jetset Spa Beauty, przelewem lub drogą telefoniczną, podając numer karty kredytowej i jej ważność.
 4.  Z jednej Karty prezentowej może skorzystać tylko jedna osoba.
 5. Usługi zakupione przy użyciu Karty prezentowej realizowane są w Jetset Spa Beauty
 6. Karta prezentowa wystawiana jest na:
 • a) wybraną przez nabywcę konkretną usługę lub pakiet usług,
 • b) konkretną kwotę, stanowiącą równowartość dokonanej wpłaty na zakup Karty prezentowej.

 

& 3 Termin i miejsce realizacji Karty prezentowej

 

 1. Karta prezentowa wystawiona na konkretną kwotę może być zrealizowana na dowolną usługę lub produkt znajdujący się w ofercie Jetset Spa Beauty.
 2. Karta prezentowa wystawiona na konkretną kwotę może być zrealizowana na więcej niż jeden zabieg/usługę w Jetset Spa Beauty, jeśli suma zabiegów nie przekroczy wartości zakupionej Karty.
 3. Jeżeli wartość zrealizowanych zabiegów przekroczy wartość Karty prezentowej, Klient ma obowiązek pokryć powstałą różnicę tradycyjną formą płatności, zgodnie z cennikiem Jetset Spa Beauty obowiązującym w dniu realizacji Karty.
 4. Karta prezentowa wystawiona na konkretną usługę lub pakiet usług nie może być zrealizowana na inny zabieg niż wskazany na Karcie.
 5. Karta Prezentowa jest ważna przez (dwanaście) miesięcy liczonych od daty jej wystawienia.
 6. Po upływie w/w terminu, Karta prezentowa traci ważność a Klient traci wynikające z niej uprawnienia.

 

& 4 Uczestnicy promocji

 1. Z Karty prezentowej mogą korzystać osoby pełnoletnie.
 2. Osoby niepełnoletnie mogą zrealizować Kartę prezentową pod warunkiem uprzedniego wyrażenia zgody na wykonanie przez nie wybranego zabiegu przez opiekuna ustawowego w formie pisemnej.

 

& 5 Zasady realizacji Karty prezentowej

 

 1. Warunkiem skorzystania z Karty prezentowej jest podanie numeru karty, znajdującego się na jej odwrocie, podczas zapisywania się na wizytę w Jetset Spa Beauty.
 2. Warunkiem realizacji Karty prezentowej jest jej okazanie w placówce Jetset Spa Beauty przed przystąpieniem do korzystania z usług opłacanych za pomocą Karty.
 3. Posiadaczowi Karty prezentowej nie przysługuje prawo do otrzymania równowartości kwoty pozostałej na karcie w formie ekwiwalentu pieniężnego.
 4. W przypadku niewykorzystania Karty prezentowej przez Klienta lub chęci skorzystania z niego po upływie terminu jej ważności, Klientowi nie przysługują żadne prawa z tytułu posiadania w/w, nie może on też rościć sobie prawa do rekompensaty lub zwrotu opłaty za Kartę prezentową.